Segell de qualitat educativa2023-06-13T10:26:57+02:00

Programació de teatre per a escoles

SEGELL DE QUALITAT EDUCATIVA

El SAT! és membre del Consell d’Innovació Pedagògica de l’Ajuntament de Barcelona (CIP), un organisme on s’hi apleguen 180 institucions i entitats de la ciutat que ofereixen activitats educatives per a escolars a través del Programa d’Activitats Escolars (PAE). L’objectiu del CIP és el d’assegurar la millora d’aquestes propostes promovent la innovació per mitjà de metodologies pedagògiques, el compromís social i la creació de nous espais d’intercanvi i coneixement.

El CIP ha atorgat a la campanya escolar del SAT! el Segell de Qualitat auditat per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona. Aquest segell acredita la qualitat educativa del SAT! com a espai d’aprenentatge per als alumnes de les escoles de la ciutat.

SEGELL DE QUALITAT EDUCATIVA

El SAT! és membre del Consell d’Innovació Pedagògica de l’Ajuntament de Barcelona (CIP), un organisme on s’hi apleguen 180 institucions i entitats de la ciutat que ofereixen activitats educatives per a escolars a través del Programa d’Activitats Escolars (PAE). L’objectiu del CIP és el d’assegurar la millora d’aquestes propostes promovent la innovació per mitjà de metodologies pedagògiques, el compromís social i la creació de nous espais d’intercanvi i coneixement.

El CIP ha atorgat a la campanya escolar del SAT! el Segell de Qualitat auditat per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona. Aquest segell acredita la qualitat educativa del SAT! com a espai d’aprenentatge pels alumnes de les escoles de la ciutat.