placeholder

Col·loquis postfunció

Per conèixer de primera mà els perquès d’un espectacle de dansa i aprofundir en el seu contingut, al SAT! organitzem col·loquis amb les companyies després de la funció. Un moderador o un expert crític convidat condueixen el col·loqui entre els espectadors i els coreògrafs i ballarins. Al final s’obre un torn de preguntes i qüestions a l’audiència perquè tothom pugui preguntar el que més li interessi!

Els col·loquis tenen lloc al vestíbul del teatre uns minuts després del final de la funció.

Aquests són els col·loquis programats per la present temporada:

Col·labora