placeholder

Valoración

1. Comprensió:

2. Seguiment: Han estat…

3. Adequació al cicle educatiu:

4. Valoració:

5. Feu ús de les fitxes pedagògiques?

6. Comentaris:

Us agraïm la vostra col·laboració!