Guia del bon espectador2023-06-13T10:27:59+02:00

Programació de teatre per a escoles

GUIA DEL BON ESPECTADOR

Un teatre és un espai on els adults, nens i nenes poden gaudir de les arts escèniques en viu, ja sigui d’un espectacle teatral, de dansa, titelles o música.

Tot això és possible gràcies als i les professionals que hi treballen per oferir una experiència de màxima qualitat: actors i actrius, titellaires, músics, personal tècnic i personal del teatre. Però també és possible gràcies als bons espectadors i les bones espectadores, que amb la seva actitud i respecte, contribueixen al bon desenvolupament de l’espectacle.

Per això, com a bons espectadors i boens espectadores, us demanem que pareu especial atenció als aspectes següents per al bon funcionament de les sessions i la convivència amb la resta d’escoles que també vindran de visita:

   • Puntualitat: Si us plau, mireu d’arribar amb un mínim de 10 minuts d’antelació per no fer endarrerir l’espectacle.

   

   • Silenci: Per respecte als actors i als altres espectadors que volen concentrar-se i seguir l’espectacle.

   

   • Respecte per les instal·lacions: les butaques, els lavabos, el mobiliari i tots els espais per tal que tothom en pugui gaudir i trobar-ho en bones condicions.

   

Nosaltres us guiarem en tot moment perquè no us hagueu de preocupar per res, només de gaudir de l’experiència.

Moltes gràcies.

GUIA DEL BON ESPECTADOR

Un teatre és un espai on els adults, nens i nenes poden gaudir de les arts escèniques en viu, ja sigui d’un espectacle teatral, de dansa, titelles o música.

Tot això és possible gràcies als i les professionals que hi treballen per oferir una experiència de màxima qualitat: actors i actrius, titellaires, músics, personal tècnic i personal del teatre. Però també és possible gràcies als bons espectadors i les bones espectadores, que amb la seva actitud i respecte, contribueixen al bon desenvolupament de l’espectacle.

Per això, com a bons espectadors i boens espectadores, us demanem que pareu especial atenció als aspectes següents per al bon funcionament de les sessions i la convivència amb la resta d’escoles que també vindran de visita:

   • Puntualitat: Si us plau, mireu d’arribar amb un mínim de 10 minuts d’antelació per no fer endarrerir l’espectacle.

   

   • Silenci: Per respecte als actors i als altres espectadors que volen concentrar-se i seguir l’espectacle.

   

   • Respecte per les instal·lacions: les butaques, els lavabos, el mobiliari i tots els espais per tal que tothom en pugui gaudir i trobar-ho en bones condicions.

   

Nosaltres us guiarem en tot moment perquè no us hagueu de preocupar per res, només de gaudir de l’experiència.

Moltes gràcies.